Šlapeš po mých snech

4. června 2006 v 21:25 | Blanch |  + Šlapeš po mých snech
Ano, ano. Nešálí vás zrak. Vidíte dobře. Opravdu je tu nějaká "povídka", ale ještě stále to neznamená, že pokračuji ve psaní. Stále trvám na datu 1. 7. 2006, kdy to všechno vypukne ve velkém. Tohle je jen taková oddechovka. Rozhodla jsem se to tu dát, poněvadž to nemá nijaký větší význam, dějově taky není přímo úžasná. Jen mohu říct, že je hodna mého prokletého jména. Jinak se ničeho dalšího asi zase nějakou dobu nedočkáte. Nečekejte žádnou slávu, opravdu to není nic moc. Kdyby bylo, nedala bych to sem teď :))

Rozprostřel jsem své sny pod tvé nohy, našlapuj měkce, neboť šlapeš po mých snech…
"Jsem ráda, že jsme tady spolu, nedokážu uvěřit tomu, že to opravdu udělal. Proč, Harry?"
"Nevěřím tomu, nevěřím, že to udělal dobrovolně," polknul na sucho chlapec s klikatou jizvou na čele a zarytě se přitom vpíjel do kamenné podlahy.
"Ale udělal to, zradil!!" dívčí hlas zazněl skrz celou celu a jeho ozvěna se táhla dál až do chodeb azkabanského vězení. "Je mi z něj zle!" zasyčela nenávistně
"Nevěřím" zopakoval své tvrzení Harry, "že není aspoň pod kletbou Imperio."
"Nic si nenamlouvej, Harry!"
"Vždyť se jedná o Rona, Hermiono! Znala si ho půlku svého života, víš, že by to neudělal. Nikdy takový nebyl! Jak si můžeš myslet, že se obrátil k nám zády?!"
"Voldemort ho změnil!"
"Tomu nevěřím!" zesílil hlas mladík a stále si stál za svým. Pohoršeně nad Hermioninou reakci pokřivil obočí.
"Tys ho nepozoroval denně celé ty měsíce tak dobře jako já. Neviděl si, jak se choval, jak se ti před očima měnil. Jak se měnilo jeho chování.. nebyl si s ním denně. Nespal si s ním v jedné posteli," Hermionin hlas zněl poraženě a zároveň znechuceně najednou.
"To si jen namlouváš, Hermiono!"
"ZABIL NEVILLA, Harry. To ti nestačí? Otevři už oči!"
"Hermiono," spřáhl ji napruženě. Chvíli se rozhostilo ticho. "Mlč už," snažil se zakrýt, jak moc mu tahle skutečnost ubližuje. Moc dobře věděl, že zabil Nevila, moc dobře si onu noc pamatoval.
"Pusť mě, Harry Pottere," už tehdy v tom oslovení byla poznat ta změna, "pusť mě, nemáš právo mě držet!"
"Vzpamatuj se, Ronalde! Co to s tebou je?"
"Řekl jsem, pusť. Pokud mě nepustíš, ublížím ti! Už nejsem ten nemožný trouba jako dřív. Neměl bych strach na tebe zaútočit."
"Rone, to nejsi ty!"
"Právě naopak! Celý život jsem to nebyl já. Až teď teprve-konečně jsem to já!"
"Ne," nevěřil vlastním uším Harry, "a co naše přátelství?!"
"Skončilo, nemá cenu v něm pokračovat, byla to jen fraška.. a teď mě pusť, mám něco na práci!"
"Nepustím tě!"
"Musím to udělat!" zakřičel šokovaně Ron, jakoby se v něm ještě tehdy pohnulo něco z jeho opravdového já.
"Ne, nepustím tě, nedovolím, aby ses dopustil něčeho takového. Kdyby tvoji rodiče žili, propadli by se hanbou!" zkoušel to na něj Harry. Snad aspoň vzpomínka na jeho rodiče mu musí připomenout, z jaké krve pochází. Na jakou stranu patří.
"Ale oni nežijí a teď už mě sakra pusť!"
Harry neustoupil ani o píď, místo toho proti svému nejlepšímu příteli napřáhl hůlku.
Ron se lstivě usmál. Tak lstivě, až Harryho píchlo u srdce. Znal ten smích. Byl mu tak povědomý, už ho někde viděl. Někdy dřív.. Ano..přesně takto se smál sám lord Voldemort. Harrymu strachy zbělely klouby. Ztratil svého přítele. Jeho osobnost pohltila duše černá prolezlá červy, Voldemortova duše.
"Chceš se semnou prát?" rozchechtal se nepřirozeně na celé kolo chlapec se zrzavou kšticí na hlavě, načež, stejně rychle, jako se smát začal, se smát přestal. Jako když utne. Tvářil se kamenně a neoblomně. "Nemáš šanci, Vyvolený!"
Harryho zamrazilo. Bolelo ho to víc, než si byl schopen připustit. Byl zvyklý snášet Ronovy žárlivé scény, ale nebyl dost silný, aby snášel takovou nenávist sálající přímo z něj. Nenávist, kterou ho naočkoval sám Pán zla.
Aniž by se Harry nadál, zasáhl ho nachový paprsek a on se bezmocně sklátil k zemi a přerývavě popadal dech.
"Tak co, jaké je to být na kolenou díky svému nejlepšímu příteli?" zvedl Ron pobaveně pravý koutek úst a skrz jeho pohled se Harrymu zabodla do srdce ostrá dýka.
"Rone, prosím, nedělej to!"
"Pozdě, Harry Pottere. Já už si svou cestu vybral."
"Nééé!!"
Než se stačil pořádně rozdýchat, ozvalo se hlasité PRÁSK a Ron byl tentam.
Harry moc dobře věděl, kam se jeho, teď už bývalý, kamarád přemístil.
"Nevilla ne!" zašeptal Harry a z očí mu začaly stékat slzy. Ihned Rona následoval. Nehodlal dopustit, aby se Ron dopustil vraždy, ale jakmile se přemístil na místo činu, bylo pozdě.
Ohlédnul se k podlaze a spatřil Nevillovo nehybné tělo. Ve tváři měl ještě stále vyděšený výraz. Oči měl vytřeštěné a rty zkřivené strachy. Jakoby byl mučen cruciaty. Stejně, jako jeho rodiče. `Jablko nepadá daleko od stromu,´pomyslel si smutně Harry a jemně přejel Nevillova víčka tak, aby je zavřel.
Ron už byl dávno pryč.
`Sakra proč???!!´ Ptal se Harry sám sebe. `Proč zrovna Ron??´
Moc dobře si pamatoval každý detail z této noci.
A teď jsou tady, v téhle smrduté azkabanské kobce. Nikdy by ho nenapadlo, že by byl Ron schopný unést, na popud Voldemorta, Hermionu, ale udělal to. A to byl vrchol všeho.
Tehdy se Harry rozhodl, že udělá cokoliv, jen aby ochránil aspoň Hermionu, i kdyby měl Rona zabít nebo kdyby jeho samotného to mělo stát život. Byla jediná, kdo mu zbyl. A teď tohle. Hádají se tu spolu s Hermionou a on se stále Rona zastává. Po tom všem, co udělal. Ale nemohl uvěřit tomu, že by to Ron udělal dobrovolně. To odmítal připustit. To prostě nebylo možné!
Hermiona, jako by vytušila, na co Harry myslí, k němu přistoupila a přátelsky ho objala. Harry to už nutně potřeboval. Dříve, když ještě žil Sirius, ho objímal on. Jako bratr, jako otec a hlavně jako přítel. Když neměl rodiče, mateřské objetí mu nahrazovala Molly Weasleyová, ale ta teď byla taky mrtvá. A v posledním roce, v dobách krize, mu svým objetím dodával sil Remus Lupin. Poslední žijící Poberta, jelikož i Petr už v té době nebyl mezi živými. Ale jak se před dvěma týdny dozvěděl, Remus Lupin byl zavražděn svým stvořitelem. Fenrisem Šedohřbetem. Takže už mu nezbýval ani on. Všichni, které miloval, a kteří mu svou láskou dodávali síly, umřeli. Nutně potřeboval, aby ho Hermiona objala. Dodala mu síly, protože jemu už docházely. Ona byla poslední, jež mu mohla svou láskou dodat sílu. Ona byla ta, kdo mu zbyl a byl si jist, ačkoliv si to nerad připouštěl, že zemře také. A jen kvůli němu. Kvůli tomu, že mu byla dlouholetou blízkou kamarádkou a že ho takto objímala a ačkoliv byla sama na dně, dokázala se vzchopit a Harryho podpořit.
Harry by nikdy nevěřil, že by ho mohl nejlepší přítel, jako je Ron, zradit.
***
"Vstaň!" Lord Voldemort kolem Harryho kráčel jako kočka kolem myši. Mlsně si ho prohlížel a mezi zvuky opravdových krys si pobrukoval nějakou sykavou píseň. "Řekl jsem vstaň. Nic nevydržíš!" naštval se Pán zla. "Konečně jsem tě dostal na kolena, ale netěší mě to, když se nebráníš a hraješ si na mrtvého brouka, Pottere! Řekl jsem, abys vstal, ty zbabělče!" zakřičel z plna hrdla. Harry se ani nepohnul.
Voldemort napřáhl hůlku a zvolal: "Crucio!"
Harryho tělo se začalo v křečích zmítat po zemi. Nedal na sobě nic znát. Kdyby nebylo na jeho těle trhavými pohyby rozpoznat, že je mučen, nikdo by to nepoznal. Víčka měl zavřená a ústa také. Jeho rty nepronikl jediný sten. Harry už byl zvyklý, byl téměř vycvičený. Nejednou si tuto bolest vyzkoušel a nejednou nad ní zvítězil, proč by tomu tak nemohlo být i dnes? Ale bolest neustávala, ba naopak. Lord Voldemort si pod svůj hadí čenich šeptal jakási slůvka a bolest v Harryho břiše sílila. Jako by ho každou chvíli měla roztrhat na tisíc kousíčků. Cítil, jak mu ubývá sil a jak se mu přes popraskané rty derou první prosíky.
Najednou do místnosti vstoupil někdo, koho tu rozhodně nečekal.
"Rone!" špitl napůl přes veškeré bolesti. "Rone.."
Voldemort si spokojeně prohlídl Ronův neoblomný výraz, načež se posměvačně obrátil na Harryho. "Vidíš, vyhrál jsem. Uštědřil jsem ti ránu tam, kde to nejvíc bolí. Konečně jsem pochopil Brumbálova slova. To, čím mě celá ta desetiletí krmil. O té jeho lásce a citu. Ty jsi přece takových věcí schopný a Weasley byl tvůj nejlepší přítel. Byl přesně ten adept na dokončení mého geniálního plánu, který vyšel, a proto mu udělím tu čest, aby tě mohl zabít sám, Harry Pottere, chlapče, který už nezůstaneš dlouho naživu," zkřivil své hadí rty v nehezký úšklebek. Otočil se na Rona: "Doraž ho!"
V Harryho očích se mísil strach s lítostí. Kdyby Ron věděl, co dělá. Pokud se jednou probudí z této noční můry, nikdy si to neodpustí.
"Rone," špitl Harry zřetelněji, jelikož bolest od cruciatu polevila, "to nejsi ty. Ovládni se, ty to dokážeš. Ty tam někde jsi, věřím v tebe. Jsi silnější než to zlo v tobě!!"
Harry větu znova zopakoval, ale Ron jen soustředěně mlčel. Jakoby vůbec nechápal nic z toho, co právě Harry říkal. V rozporu s tím jen přistoupil k Harrymu blíž a napřáhl k němu ruku, ve které třímal svou hůlku, na které byly vyryty nějaké runy. Nebyla to jeho hůlka, to Harry hned poznal. Podíval se Ronovi znovu do očí, ale ten měl v očích jen ten obvyklý chlad a bezcitnost. Nebyl tam. Ten starý Ron, kterého měl Harry tolik rád, a ve kterého tolik věřil, už tam prostě nebyl. Vzal si dovolenou. Bylo příliš pozdě. Harry poznal, že prohrál.
Naposledy zašeptal Ronovi do ticha: "Rozprostřel jsem své sny pod tvé nohy, našlapuj měkce, neboť šlapeš po mých snech!"
Ron pokřivil hlavu jako štěně, které nechápe, o čem je řeč, zmateně zamrkal, ale nedal se zmást: "Avada Kedavra!"
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (180)
Zobrazit starší komentáře

101 Blanch Blanch | 19. června 2006 v 16:25 | Reagovat

no jasně, hoďte chudinku Blaničku do starého železa..na šrot..říkejte jí babi.. *ironík* :))

102 Helesika Helesika | 19. června 2006 v 17:04 | Reagovat

fajn budu ti říkat bábi!!...jo babička Mary.........to jde ne...

Heat: sme takový dvě chudinky malý opuštěný :¨-)))

103 Heather Heather | 19. června 2006 v 17:28 | Reagovat

BBB-Big Babi Blanch:))

Néé....nebudeme naši drahou Blanch trápit.Muhehehe.Vždyť si to nezaslouží(i když....)

104 Blanch Blanch | 19. června 2006 v 17:30 | Reagovat

ne, žádná babi.. když už, tak jsem Johnny, ale žádná babi..

já ti dám, nezaslouží..potom jako správná máma nebo babi tě můžu pořádně spráskat, že zmodráš :)

105 Heather Heather | 19. června 2006 v 17:48 | Reagovat

To bych se hádala......kdo koho zpráská?

106 Helesika Helesika | 19. června 2006 v 19:58 | Reagovat

to je fakt já bych se k Heat přidala...hehehe

107 Blanch Blanch | 19. června 2006 v 21:56 | Reagovat

no, to by ses divila..nevíš, co už jsem všechno provedla, div mě nezavřeli :)))

108 Blanch Blanch | 19. června 2006 v 21:56 | Reagovat

ani nemohli, tehdy mi bylo 14 :)

109 Heather Heather | 20. června 2006 v 14:39 | Reagovat

Co to?

110 Blanch Blanch | 20. června 2006 v 20:16 | Reagovat

raději nic :))) Už jsem to kdysi řekla Alexis a ta si ze mě ještě půl roku dělala prdel..

111 Heather Heather | 20. června 2006 v 20:24 | Reagovat

Prosím,prosím,to není fér,to je hnusný,prosím,prosím!Člověk je tvor s nutkáním stále něco objevovat a ty potlačuješ moji přirozenost!Bráníš mi ve vývinu!Prosím,prosím!!!

112 Blanch Blanch | 20. června 2006 v 21:55 | Reagovat

nepros, nepodkopnu si nohy :)

113 Heather Heather | 20. června 2006 v 23:12 | Reagovat

Proooooooosíííííííímmmmmmm...!!!!!Udělám cokoliv!Přísahám,že se ti nebudu smát,prooosííím!A na srazu mě můžeš zmlátit,ju?

114 Blanch Blanch | 21. června 2006 v 9:26 | Reagovat

ne, fakt ne :)) že já jsem nemlčela..bože..jsem to ale magor :)

115 Heather Heather | 21. června 2006 v 9:34 | Reagovat

Tak si to nechej:-P

116 Blanch Blanch | 21. června 2006 v 15:52 | Reagovat

díky :)

117 Heather Heather | 21. června 2006 v 16:14 | Reagovat

Neděkuj.Mám šok z toho,že jsem tě tak rychle pustila:)

118 Blanch Blanch | 21. června 2006 v 17:10 | Reagovat

já taky :)

119 Heather Heather | 21. června 2006 v 17:13 | Reagovat

Já toho radši nechala dřív,než bych začala být agresivní:)))

120 Blanch Blanch | 21. června 2006 v 23:31 | Reagovat

:)))) aaa..tohle tě teda vytáčí? No fajn, už vím, jak na tebe :))

121 Heather Heather | 22. června 2006 v 9:35 | Reagovat

Co mě vytáčí?Včera mě někdo vytočil,ale opravdu STRAŠNĚ moc....grrr....kdyby to nebylo jenom po netu,tak je všechny pozabíjím....úplně se mi vařila krev..

122 Helesika Helesika | Web | 22. června 2006 v 12:22 | Reagovat

jéje holky jsem  se dneska vrátila z 3 deního výletu..no supa....jako Blanch víš že je neslušné něco nakousnout a pak to nedopovědět.....taková je etika!......já se ti smát nebudu a i kdyby tak jen trošku a navíc mě stejně neuvidíš.......Blanchi plosím!.......Tys to Heat určo už řekla že jo....že jo?? ...seeegra já to cu taky vědět

123 Heather Heather | 22. června 2006 v 17:01 | Reagovat

Ne,neřekla,přísahám.Nicméně si myslím,že pokud nám to Blanch říct nechce,tak nemusí.Na druhou stranu by už mohla vědět,že my se jí smát nebudem.

Mmch.,já měla jet taky  na vejlet,ale jsem nemocná:(((A se svou třídou se nebavím

124 Helesika Helesika | Web | 22. června 2006 v 18:10 | Reagovat

pokud mi to chceš říct tak mi řekni proč se s ní nebavíš myslím s  tou třídou......

fajn Blanch já kapituluji! :-))

125 Heather Heather | 22. června 2006 v 19:13 | Reagovat

Nemá cenu to tu psát.....i když....

126 Blanch Blanch | 22. června 2006 v 19:26 | Reagovat

Helesika tak ptoom Hether nejneslušnější osoba, co znám a vůbec neví, co to etika je.. protože ta to dělá pořád.

127 Heather Heather | 22. června 2006 v 20:53 | Reagovat

Heather:))Uveď příklad:))))

128 Helesika Helesika | Web | 22. června 2006 v 21:05 | Reagovat

Heat,,,,,,,..: i když? i když co....já tě nenutím ale já ybch byla jednou ráda psycholožka..takže jsem taková nimra v tomhle tom! :-)

129 Heather Heather | 22. června 2006 v 21:43 | Reagovat

Jen buď,jen buď:))Já to teď nemám zrovna komu říct....

Nemám ráda psychology.Nebo psycholožky.Jedna mě nutila,ať všechno,co mě trápí řeknu panence.Jsem jí řekla,že nechci.Jsem věrná svému medvídkovi:))))

130 Helesika Helesika | Web | 23. června 2006 v 18:27 | Reagovat

všichni nejsou určo stejní.......je dobře že jsi věrná svému medvídkovi já když nevím  jak si vylít pocity tak prostě začnu psát Fan Fiction.....a tam se vylévám dokud se nevyleju!!!

pokud by si chtěla někdy pokecat " ségra" tak ti napíšu moje ICQ teda je jestlio potřebuješ.........chceš?...jjo- ne.

zdraví Nimra :-)))

131 Blanch Blanch | 23. června 2006 v 19:16 | Reagovat

Hel přesně, já taky svoje pocity vylévám do povídek.. nejvíc to schytala V hlavní roli a Třináctá komnata

132 Heather Heather | 23. června 2006 v 20:16 | Reagovat

No...ráda bych.Ale ICQ je pro mě vyloučený:(((No,já bych si ráda zase jednou přečetla V hlavní roli,ale bohužel...:(((

A já nic psát nemusím,mé sny mi bohatě stačí

133 Helesika Helesika | Web | 23. června 2006 v 21:08 | Reagovat

Blanch: jako ta 13 komnata je abs.ligová! prostě jsem se nemohla odtrhnout a četla jsem jí třeba i do 1 do rána....fakt strašně moc chytlavý!

134 Helesika Helesika | Web | 23. června 2006 v 21:08 | Reagovat

Heat : japato že je vyloučený?

135 Blanch Blanch | 23. června 2006 v 21:35 | Reagovat

Heat bude na stránkách :))

136 Heather Heather | 23. června 2006 v 21:44 | Reagovat

Hel,takto:)

Blanch,už se moc těším:)Ale stěhovat se nehodlám:)

137 Blanch Blanch | 24. června 2006 v 0:21 | Reagovat

však to nikdo neříká..jen říkám, že to tam bude.. a tady už nebude pomalu nic :)

138 Heather Heather | 24. června 2006 v 13:33 | Reagovat

Tak to je motivace.

139 Helesika Helesika | Web | 24. června 2006 v 19:51 | Reagovat

no tak sry že sem se zeptala slušně....

Blanch už se mrtě těším na 1.7.-..jen je škoadaže já tu zrovná 14 dní nebudu jedu na tábor :-)

140 Blanch Blanch | 25. června 2006 v 11:36 | Reagovat

Hel no tak to je pech,co? :)) Však to vydržíš, svět se nezboří :)

141 Heather Heather | 25. června 2006 v 11:46 | Reagovat

Já nechcu velký prázdniny.Dva měsíce úplně mimo........:((((

142 Helesika Helesika | Web | 25. června 2006 v 20:17 | Reagovat

dyt jo!! aspon se budu mít na co těšit....bože to mě zase bude tlačiit prdeeel!!!

143 Blanch Blanch | 25. června 2006 v 21:39 | Reagovat

:)))))))

144 Heather Heather | 25. června 2006 v 21:57 | Reagovat

Hel:DDDDDDDTak si to užijte,pokud pojedete vlakem:)

145 Lola Lola | 26. června 2006 v 13:29 | Reagovat

Proč zrovna RON ??? :-(

146 Blanch Blanch | 26. června 2006 v 16:06 | Reagovat

Protože s Ronem jsem ještě pořádně nic zásadního neprovedla, teda pokud neberu, že jsem ho vlastně zavraždila v Pikovém králi

147 Helesika Helesika | Web | 27. června 2006 v 16:14 | Reagovat

já myslím jako tlačit prdel od židle Heather!!!:-))......

148 Shinigami Elien Shinigami Elien | E-mail | 1. srpna 2006 v 19:41 | Reagovat

nevím kde jsi vzala ten nemožný překlad úvodního verše, ale je potěšující, že někdo má v merku stejný dílka jako já... btw: udělat z rona vraha (víc nevím četla jsem jen poslední dva řádky) není zas tak dobrej tah vzhledem ke knize, ovšem v rámci fanfiction není vyloučené nic... piš barde, střádej, a až budeš mít dva miliony, tak to vydej vlastním nákladem... good luck!

149 Shinigami Elien Shinigami Elien | E-mail | 1. srpna 2006 v 19:44 | Reagovat

Had I the heavens' embroidered cloths,

Enwrought with golden and silver light,

The blue and the dim and the dark cloths

Of night and light and the half light,

I would spread the cloths under your feet:

But I, being poor, have only my dreams;

I have spread my dreams under your feet;

Tread softly because you tread on my dreams.

William Butler Yeats

to já jen tak...

150 Blanch Blanch | 1. srpna 2006 v 22:38 | Reagovat

Shini našla jsem ho na netu a přesně takto byl využit i ve filmu.. a přesně takto se mi taky líbí. Vyvolává ve mně mrazení. Byl takto přeložen totiž do češtiny.

151 lískulka lískulka | Web | 2. srpna 2006 v 18:38 | Reagovat

aaaaaaaaaaaaa fuj děsný nikdy by mně nenapadlo,že Ron zradí tohle se ti moc nepovedlo k tomuto by se hodil ten Němý výkřik

152 Blanch Blanch | 2. srpna 2006 v 22:43 | Reagovat

mně se to začíná líbit víc a víc, naopak bych řekla, že je to hodno PP :) Je to fan fiction, ff je o tom, co si představují autoři, ne o tom, jak to doopravdy zřejmě bude..je na nich, jak propustí uzdu své fantazii..

153 Marry Marry | E-mail | 7. srpna 2006 v 12:50 | Reagovat

moc pěkný,akorát si mě nemusela zase rozbrečet

154 Marry Marry | E-mail | 7. srpna 2006 v 12:52 | Reagovat

akorát jedna mini věcička mě zajímá co se stalo s Hermionou?Možná sem to v slzách přehlídla tak promiň

155 Blanch Blanch | 7. srpna 2006 v 15:19 | Reagovat

:)) promiň :) No..to už tam není, co se s ní stalo..ale zřejmě ji Ron buď zabil nebo ji taky zlákali na stranu zla Imperiem, protože v mém podvědomí se ti dva prostě milují..

156 Marry Marry | E-mail | 8. srpna 2006 v 10:37 | Reagovat

oni se nemilují jen v tvém podvědomí....oni se opravdu milují.Prostě k sobě patří a nedokážu si představit že by to bylo jinak

157 Blanch Blanch | 8. srpna 2006 v 11:26 | Reagovat

já si to taky myslím, ale furt nic a nic :)

158 juju juju | 9. srpna 2006 v 22:27 | Reagovat

je to krásné, ale tak smutné to si Harry nezasloužil.Je to faaaaakticky moc krásné, co se stalo s Hermionou?

159 nina nina | 13. srpna 2006 v 14:50 | Reagovat

ahojky, chcete vyhrát vonavku zadarmo? stačí se zaregistrovat na www.lovetrap.cz a zadat můj kod 5TUVU, dík moc, stačí, když se tam zaregistrujete a sezenete deset slečen, která se tam zaregistrují a vyplní zase váš kod, a pak .. vonavka je vase .. no?

160 Blanch Blanch | 14. srpna 2006 v 0:13 | Reagovat

nino...už mě, popravdě, sereš..začínáš být horší, než ti smradi, co tu po sobě zanechávají reklamu.. ve čtyři ráno...

juju to si domysli :)

161 Lucy Lucy | 14. srpna 2006 v 13:09 | Reagovat

No tak jsem se odhodlala napsat první komentář.. Navštěvuju tvé stránky asi dva týdny a tak nějak jsem pořád byla mimo... tím, že jsem jen četla, četla...ale nebyla jsem schopna vytvořit si svůj vlastní názor na tyhle stránky. Teď ho konečně mám:) A je asi takový, že si mi sympatická. Už jen tím, že nejsem jediná 20 letá holka zblblá do Harryho. Myslím jako knížek ne postavy.. A tvé stránky jsou super! To je asi vše..jdu číst dál. Jo a ještě mám dotaz! Zmiňuješ se o změně 1.7. Máš snad ještě jiné stránky? Možná jsem to jen přehlédla.. Je tu tolik věcí, že už mám v hlavě menší guláš:)

162 Pája Pája | 19. srpna 2006 v 16:20 | Reagovat

Krásné.........a navíc možné.......

163 Blanch Blanch | 21. srpna 2006 v 1:47 | Reagovat

Lucy :)))) do postavy vůbec...kdyby bylo na mně, tak by hlavně v pátém díle dostával preventivně facku z každé strany :)))

Jinak..ano, mám stránky...html stránky.. měla jsem je i předtím, ale moc jsem je neaktualizovala a blbly, taxem si registrovala novou doménu a dodělávám je, když je čas...http://blanch.xf.cz

Jinak ..moje strányk jsou jště: http://layouts.chytrak.cz

http://tichoslapek.wz.cz

A ještě pár nějakých, které už nemám ve vlastnictví, když to tak vezmu... jsem takové pako, co furt si hraje s html, takže mám milion stránek, které apk nestíhám :) Ale blog aktualizuji pravidelně..je to taky jednodušší, než si připojit přes ftp...zapnout editor a psát tagy :))

Jinak jsem taky ráda, že nejsem jediná "stařešina", co má ráda HP :)))))

Pájo děkuji...někdo to ale za možné nepovažuje..já osobně taky ne..leda by Ron vážně byl pod Imperiem, ale je to fan fiction a ff o tom je, o tom, že si autoři vymýšlí dle své fantazie :)

164 míša míša | E-mail | Web | 25. září 2006 v 19:54 | Reagovat

mooooooooooooooooooooooooooooc krasny ty dovedes tak krasne psat!

165 Blanch Blanch | 7. října 2006 v 22:01 | Reagovat

ježiši....červenám se..děkuji za pochvalu..

166 Marti Marti | E-mail | 15. listopadu 2006 v 21:37 | Reagovat

Ahojky,já víš nák sme se nechtěl smířit s tím že Harry  umře tak sem napsala na tuhle povídku pokračování. ( http://harry.potter1.sblog.cz/nezarazeno/ ) sice je to amatersky napsáno,ale mě se to vcelku líbí,nechci se sama chválit.... ;o) tak dištak mrkni a dej vědět jestli se ti to aspoň líbilo pa

167 kaitlin kaitlin | 6. února 2007 v 11:37 | Reagovat

je to nadherny!!!

ja buliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

168 severuška severuška | E-mail | Web | 11. února 2007 v 18:44 | Reagovat

moc hezký.zvlášť ta Harryho poslední slova.Blanch,napsala jsem dvě básničky.kdybys měla čas,koukni na můj web a napiš-jakožto zkušená umělkyně-jestli jsou hrozný nebo jestli se to aspon trošku podobá básničce.Díky.

169 Ewelin Ewelin | Web | 12. dubna 2007 v 21:52 | Reagovat

vážně moc krásný :-)

170 Milkeyway Milkeyway | 5. května 2007 v 18:40 | Reagovat

Díky moc, že jsi napsala tuhle povídku. Inspirovalo mě to a na základě této povídky jsem napsala svoji první! A též díky, žes mi touto povídkou usnadnila, jakým způsobem mám psát! Moc díky i za ostatní, kteří si tuto povídku přečetli!!!!!!!!!!!!!!

P.S.:ten způsob je "tragický" , ale to je detail:-)

171 Blanch Blanch | 7. května 2007 v 22:30 | Reagovat

strašně mě těší, že moje psaní inspirovalo někoho k jeho vlastnímu psaní...děkuji ti za takovou poklonu

172 Izzie Izzie | Web | 8. května 2007 v 19:35 | Reagovat

Heh... No, na začátku jsem čekala něco romantického, ale že se z toho vyklube skoro-bratrovražda... :D Harryho jako postavu moc nemusím, takže mě jeho "smrt" ani tak nedojala... Jooooo kdybys' zabila třeba Severuse, nebo Draca, to by byla jiná :D

173 Morgana Ehran Morgana Ehran | E-mail | 8. května 2007 v 19:40 | Reagovat

kdyby nekdo z tria mel zradit tak je to ron. protoze je preci jen nejvic ctuzadostivy... takze se mi to zamlouvá. mam z tohho pocit ze ten citat vznikl driv nez povidka :) to neni samozrejme kritika. naopak. ja vetsinou tez vymyslim  drive treba nazev nez dej, taktze v klidu:) moc se mi to zamlouvalo. je tam vsechno - zrada, pratelstvi, duvera... parada! mas mou poklonu.

174 Blanch Blanch | 15. května 2007 v 0:16 | Reagovat

Ten citát je základem :)) William Butler Yeats a zazněl ještě v Equilibriu :) Teď už jej zná půlka světa :)

Ale povídka byla první, citát se k tomu jen hodil, tak jsem ho tam vsunula a jelikož povídka neměla název, dostala ho podle něj, protože je to můj nej citát :)

175 Satty Satty | 16. května 2007 v 16:06 | Reagovat

Bylo by skvělé kdyby Rowlingová nechala Harryho nějak tragicky(a hrdinsky) umřít.

176 Blanch Blanch | 16. května 2007 v 20:22 | Reagovat

, to by mohla, rozhodně bych nebyla proti :)))

177 Morgana Ehran Morgana Ehran | E-mail | 18. května 2007 v 20:21 | Reagovat

achtak...no já ten film nevidela... hluboce se stydim..a to je moje mamka predsedkyne opavskeho filmoveho klubu!:D

178 Therés Therés | 29. května 2007 v 22:46 | Reagovat

hi..v poho povídka:)...ja se tak nemuzu dockat toho 7.dilu to snad neni ani mozny:-D...proste zvedavosti mi asi brzo pukne hlava!!!JA TO NEVYDRZIIIM:-D

179 lestreil lestreil | 6. června 2007 v 21:26 | Reagovat

pane jo musím říct že je to smuný ale ...

po esprite už asi nemám slzy

180 helix helix | Web | 27. února 2008 v 18:13 | Reagovat

krásný :-) hezky píšeš...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.